EXHIBITION & PROJECT
MILLE-FEUILLE DE CAMÉLIA
[ 작가 ]
KANG HONG-GOO, GU MINJA, KIM JOON, NA HYUN, SHIN JEHYUN, CHEN CHIE-JEN, YUAN GOANG-MING, CHOU YU-CHENG, LIU YU, MUSQUIQUI CHIHYING
[ 기간 ]
2016-12-09~2017-02-12
[ 장소 ]
Arko Art Center
[ 관람시간 ]
am11:00-pm7:00(Closed on Mondays, extended hours u